Uppfyller din trädgård dina behov och önskemål?

Länsmansgården Design hjälper dig att förverkliga dina trädgårdsdrömmar

Länsmansgården Design erbjuder tre olika designpaket på tre olika nivåer. Oavsett vilket paket du väljer inleds alltid projektet med ett besök i din trädgård. Alla platser och kunder är unika därför utgår Länsmansgården Design alltid från dina tankar och idéer i planeringsarbetet.

Uppdragets storlek, detaljnivå och komplexitet är sedan avgörande för priset på tjänsten och jag lämnar alltid en skriftlig offert efter besöket. Självklart skräddarsyr jag också designpaket för dig som har unika behov och önskemål. Länsmansgården Design utgår från Lund och Malmö men tar sig an uppdrag i hela Sverige.

Illustrationsplan över trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign – NIVÅ 1

(För dig som önskar hjälp med formgivning och funktion men inte behöver en markplan för anläggning)

 • Introduktionsmöte med genomgång av checklista och dina önskemål
 • Avstämningsmöte under arbetets gång
 • Du får en illustrationsplan i A3 (där karaktärsväxter och markmaterial framgår)
 • Du får bild och namn på viktiga karaktärsväxter i förslaget
 • Du får bild, namn och leverantör till viktiga markmaterial i förslaget
 • Du får enkla bilder el vyer som visar på funktion, formspråk och rumslighet i förslaget
 • Designarbetet avslutas med en muntlig presentation av förslaget

Pris från 23000 kr inkl moms

Illustration av trädgårdsdesign standard

Trädgårdsdesign – NIVÅ 2

(För dig som önskar hjälp med formgivning och behöver en markplan för anläggning)

 • Introduktionsmöte med genomgång av checklista och dina önskemål
 • Avstämningsmöte under arbetets gång
 • Du får inspirationsbilder som tydliggör designförslagets karaktär
 • Du får en illustrationsplan i A3 (där karkaktärsväxter och markmaterial framgår)
 • Du får en markplaneringsplan i A3 (där jorddjup, trädgropar, markmaterial, läggningsmönster framgår
 • Du får enkla skisser/vyer med ex. på funktion, formspråk och rumslighet i förslaget
 • Designarbetet avslutas med en muntlig presentation av förslaget
 • (ev. Tilläggstjänster – Komplett växtlista inför växtbeställning, växtbeställning, planteringsplan, belysningsplan)

Pris enligt offert

Illustration av trädgårdsdesign detaljerad

Trädgårdsdesign – NIVÅ 3

(För dig som vill anlita en anläggningsfirma för hela projektet)

 • Introduktionsmöte med genomgång av checklista och dina önskemål
 • Avstämningsmöte under arbetets gång
 • Du får en illustrationsplan i A3 (där alla växter och markmaterial framgår)
 • Du får en markplaneringsplan i A3 (där jorddjup, trädgropar, markmaterial, läggningsmönster framgår)
 • Du får en planteringsplan(er)
 • Du får en komplett växtlista
 • Du får en belysningsplan
 • Du får en materiallista
 • Du får samtliga växter presenterade med bild och namn (latin + svenskt)
 • Du får samtliga markmaterial presenterade med bild och namn
 • Du får inspirationsbilder som tydliggör designförslagets karaktär
 • Du får enkla skisser/vyer med ex. på funktion, formspråk och rumslighet i förslaget
 • Du får hjälp med växtbeställning (offerter från flera olika plantskolor)
 • Designarbetet avslutas med en muntlig presentation av förslaget

Pris enligt offert

Tilläggstjänster

 • Komplett växtlista
 • Växtinköp
 • Uppmätning av tomt
 • Planteringsplaner inkl. växtantal
 • Planteringshjälp
 • Skötselarbete
 • Belysningsplan
 • Belysningsinköp

Pris: 575 kr/tim inkl moms för praktiskt arbete 1100 kr/tim inkl. moms för arkitektarbete

Körersättning

Körersättning debiteras alltid med 70 kr/mil.

Vid resor över 2 mil, debiteras också resetid med 500 kr/timme inkl. moms.

Förberedelser inför mötet

Checklista

När vi har bokat en mötestid hemma hos dig, skickar jag över en checklista. Denna checklista består av ett antal frågor av såväl praktisk som funktionsbaserad karaktär. Frågorna handlar också om din personliga inställning till trädgård t ex vilken stil och karaktär du tycker om, vilka älsklingsfärger du har och vad du vill få ut av din trädgård i slutändan. Denna checklista skickar du sedan tillbaka till mig i god tid innan mötet.

Tomtkarta

För att designarbetet ska fungera tillfredsställande behöver jag en kopia på en måttsatt, skalenlig och aktuell tomtkarta. På tomtkartan är det bra om du har markerat in befintliga stenläggningar, viktiga träd/buskar samt övriga byggnader. Har du ingen tomtkarta kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret där du bor för att erhålla en primärkarta alternativt meddela mig så ombesörjer jag detta. Finns det ingen tomtkarta kan jag mäta upp tomten till dig, men det ingår inte i priset, utan debiteras per påbörjad timme 495 kr inkl. moms.