Projektbeskrivning

Trädgård i nivåer med stort fokus på odling

Uppdrag: Trädgårdsdesign DETALJERAD med växtbeställning och plantering

Beskrivning:

Kund: Villaträdgård i Dalby, Skåne

År: 2018

Före

Före 1