Projektbeskrivning

Ny trädgård med naturnära och hållbara material

Uppdrag: Trädgårdsdesign Standard med fokus på växt- och markmaterial

Beskrivning: I tallskogen nära havet i Höllviken fick jag i uppdrag att designa en naturnära och hållbar trädgård. I familjens önskemål låg att trädgården skulle smälta ihop med skogen på tomten samt att markmaterialet skulle kännas platsäkta. Resultatet blev en trädgård med sandsten och barkflis som gångmaterial.  Växtvalen gjordes i samma anda och som ni ser på bilderna är det växter som också hittas naturligt på strandängarna och i skogen i Höllviken.

Kund: Villträdgård i Höllviken, Skåne

Anläggningsår: 2017

Före

Efter