Projektbeskrivning

Ny cottageträdgård på Österlen

Uppdrag: Trädgårdsdesign

Beskrivning: Vintern 2008 behövde vårt lilla sommarhus på Österlen nya avloppsrör och en ny avloppsbrunn. Hela tomten grävdes upp och kvar blev bara huset och en platt jordig yta. Samtidigt var tiden mogen att låta göra om trädgården i en stil som bättre passade den vita skånelängan. Jag och min man längtade efter en gammeldags cottageträdgård i engelsk stil med buxbomsparterrer, rosor och lavendel. Nu kunde våra drömmar äntligen förverkligas.

För att underlätta anläggningsprocessen gjorde jag en detaljerad trädgårdsritning med såväl material- som växtförslag. Anläggningen påbörjades i april 2009 och planteringen skedde sedan succesivt under två års tid. Trädgården i Peppinge var ett av mina första trädgårdsdesignprojekt i karriären och kanske också det som ligger mig varmast om hjärtat. Därför finns projektet kvar här under referenser, som en påminnelse för mig själv var allting tog sin början.

Kund: Sommarhus i Peppinge på Österlen, Skåne

Anläggningsår: 2008

Cottageträdgård på Österlen
Trädgårdsdesign växtval
Detalj i trädgård
Klippt buxbom
Trädgårdsdesign
Lavendel
Uteplats i cottageträdgård