Projektbeskrivning

Lek med cirklar i villaträdgård i Dalby

Uppdrag: Trädgårdsdesign

Beskrivning: Den vitputsade 70-talsvillan i Dalby behövde fräschas upp med en ny och stilren trädgård. Tidigare hade tomten mest bestått av gräs, kross och trätrall men nu skulle detta bytas ut och ersättas med mer tidstypiska material. Eftersom trädgården tidigare varit full av insyn togs också ett beslut att plantera en ligusterhäck som avskärmning i söder.

I designförslaget som Länsmansgården Design utformade fick trädgården en ny och inspirerande entré med slingrande gångar och cirklar. På baksidan av huset lades marktegel i mjuka former och en rund uteplats och en rund gräsmatta ritades in. De nya växtvalen i trädgården blev nu i första hand vintergröna buskar och marktäckare men här fanns också plats för en ny vacker perennplantering. I tomtgränsen ritade Länsmansgården Design in ett cykelförråd för att underlätta förvaringen av cyklar och andra lekredskap och konstruktionsritningarna till detta förråd utformades även de av Länsmansgården Design.

Kund: Villaträdgård i Dalby, Skåne

Anläggningsår: 2012

Marktäckande murgröna och buxbomsklot
Rött marktegel och bambu
Runda former och vintergrönt
Marktegel och miscanthusgräs
Trädgårdsvy med cykelförråd
Cirkelformad gräsmatta
Närbild av clematis
Vindruvor i pergola
Lila allium i perennrabatt