Projektbeskrivning

Lättskött entréträdgård med nya växt- och materialval

Uppdrag: Trädgårdsdesign med växt- och materialval

Beskrivning: Under hösten 2017 designade jag en ny entréträdgård åt en familj i Bjärred. Tidigare hade framsidan mestadels besått av förvuxna barrväxter och rosor men nu var det alltså dags att göra en genomgripande förändring. På önskelistan fanns en lättskött trädgård med fina växtkvalitéer från januari till december samt nya markmaterial som passade huset på ett bra sätt.

Eftersom huset är ett vitt tegelhus kändes valet av en antracitfärgad betongplatta stilfull. Den lite upphöjda entréträdgården behövde kontraster för att bli mer spännande och den mörka plattan hjälpte till att framhäva det på ett bra sätt. När det gäller växterna valde jag att även här arbeta mycket med kontraster. På marken planterades marktäckande nävor och waldsteinia och mot detta vajande gräs och formklippta klot. Två träd fick utgöra taket i detta rum och ut mot gatan murades det upp en låg mur och intill denna planterades det en låg idegranshäck.

Bilderna från den färdiga trädgården som anlades våren 2018 är inte mina egna så till sommaren hoppas jag kunna återvända och ta fler biler från projektet. Tills dess vill jag rikta ett varmt tack till mina Bjärredskunder som skickat mig dessa trevliga mobilbilder.

Kund: Villaägare i Bjärred, Skåne

Anläggningsår: 2018

Före

Efter

Ny entréträdgård
Ny entréträdgård