Projektbeskrivning

Grönskande innergård i centrala Malmö

Uppdrag: Växtförslag, växtinköp och plantering

Beskrivning: Från en privat hyresvärd i centrala Malmö kom en förfrågan om hjälp med rabattrenovering och plantering vid ett flerfamiljshus. Kunden hade en stark önskan om vintergröna buskar och marktäckare på gården samt att skötseln skulle ligga på en ekonomiskt rimlig nivå. Länsmansgården Design gjorde därför en planteringsplan som innehöll robusta växter anpassade för offentlig miljö.

För Länsmansgården Design är kundens önskemål alltid utgångspunkten i själva formgivningsprocessen, därför anpassades såväl ritningar som växtval efter kundens tankar och idéer. När så ritningar och planteringsplanerna var klara kunde växtbesällning ske genom att offerter togs in från en rad olika plantskolor. Växterna kunde sedan levereras och planteras av Länsmansgården Design i maj 2015.

Kund: Hyresvärd för flerfamiljshus i Malmö

Anläggningsår: 2015

Före

Efter