Projektbeskrivning

Formstark och lättskött trädgårdsdesign med rostiga detaljer

Uppdrag: Trädgårdsdesign STANDARD med växtbeställning

Beskrivning: Familjen i den bruna tegelvillan i Dalby hade önskemål om en lättskött och formstark trädgård. Eftersom både entrén, baksidan och ena långsidan av huset skulle göras om hjälpte Länsmansgården Design familjen med nya trädgårdsritningar för tomten. Familjen valde paketet trädgårdsdesign STANDARD vilken senare kompletterades med en växtbeställning.

Kund: Villaägare i Dalby, Skåne

Anläggningsår: 2016

Före

Före trädgårdsdesig - en kal tomt
Uteplatsen före trädgårdsdesign

Nyplanterat

Lättskött plantering rostiga stålkanter och näva
Lättskött formstark trädgårdsdesign med rostiga kanter och nävor
Lättskött plantering med rostiga stålkanter och lavendel
Trädgårdsdesign med gräs vid entré
Formstark lättskött entré med gräs, klot och rostiga stålkanter