Projektbeskrivning

Atriumgård med plats för umgänge

Uppdrag: Projektledning, entreprenadkontakter samt formgivning med nya växt- och materialval. Projektet innefattade även plantering av atriumgården.

Beskrivning: Under vintern 2017 formgav jag en atriumgård åt ett företag i Malmö. Önskemålen för gården var atriumgrönska och plats för umgänge för såväl kunder som för personalen på företaget. Alldeles nyligen hade företaget flyttat till nya lokaler och nu skulle de ha en invigning för att visa upp sig för nya och gamla kunder. Detta innebar att såväl anläggning som plantering hade en snäv tidsram i projektet.

Detta året hade vi tur och tjälen gick ur jorden tidigt vilket underlättade anläggningen. Då atriumgården låg inne i byggnaden fick anläggningsteamet lyfta in sina maskiner och efter detta avlöpte arbetet fantastiskt. Nästa bekymmer var att hinna få fram växterna till atriumgården i tid men som alltid med goda affärskontakter löste även detta sig på ett alldeles utmärkt sätt.

Två veckor innan invigningen planterades atriumgården och efter det har den lilla trädgården växt till sig i snabb takt. Idag går det inte att känna igen atriumgården mot hur den såg ut tidigare.

Kund: Företagskund i Malmö

Anläggningsår: Våren 2017

Före

Efter

Atriumgård och röd soffa
hosta närbild
Atriumgård med ny design
Utemöbler i teak på atriumgård
Japansk lönn
Sandsten och marktäckare
Flocknäva
sockblomma och ormbunke