Perennrabatt i 20-tals villa

För ett år sedan fick jag frågan av en av mina “gamla” kunder om jag kunde designa en perennrabatt i familjens trädgården. Runt rabatten fanns sedan gammalt en buxbomshäck och i rabatten stod även en Magnolia ‘Susan’. Dessa växter skulle sparas men i övrigt fick jag fria händer.

Problemet som rådde var att två perenner (gullris och lupin) tagit överhanden i rabatten och därmed konkurrerat ut andra växter. Både gullriset och lupinen hade stått länge på platsen och var alltså inte något som jag planerat in när jag gjorde den övriga designen något år tidigare. Nu ville familjen avlägsna dessa både problemväxter och istället få till en mer stilfull och hållbar plantering.

Eftersom boningshuset och trädgården ursprungligen är från 20-talet ville familjen ha perenner som kändes trovärdiga och som passade in. Andra önskemål var att färgskalan gärna fick gå i rosa och lila toner och att blomningen skulle ske i slutet av sommaren.

Före plantering av nya perenner
Före design med nya perenner

Så här såg perennrabatten ut innan jag kom in i bilden och som ni ser är det gullris och lupiner lite varstans.

Perennrabatt och en mysig uteplats med pergola

Två olika ståndorter

Just på denna växtplatsen bestod den största delen av rabatten av en näringsrik och fuktig lerjord. I ett av hörnen däremot var jorden betydligt torrare och mer solutsatt. Detta gjorde att växtvalen fick göras utifrån två olika ståndorter:

  1. Fuktig och solig växtplats med trädgårdsjord som bas
  2. Torr och solig växtplats med trädgårdsjord som bas

När jag väljer ut perenner till en trädgård jag designar är jag mån om att ta hänsyn till ståndorten. Anledningen till detta är dels för att underlätta skötseln men också för att få en mer hållbar och en mer sammanhållen komposition. Rätt växt på rätt plats helt enkelt.

I den lite rikare och fuktigare delen av rabatten ritade jag in perenner som t ex höstflox, näva och fackelblomster. I den soligare och torrare delen ritade jag istället in perenner som klarar av dessa betingelser. Här återfinns idag perenner som salvia, Salvia nemorosa ‘Ostfriesland‘, lammöron, Stachys byzantina ‘Silver Carpet‘ och två olika kärleksört, Sedum telephium.

Anisisop som är en torktålig växt för soliga lägen fick inta en mittplacering i rabatten. Egentligen är anisisop en typisk torrväxt och med tanke på detta var dess växtplats inte ideal.  Trots detta valde jag ändå att prova den i en mitten eftersom den har så stora kvalitéer.  Så här ett år senare ser den ut att ha klarat sig alldeles utmärkt trots att ståndorten inte är den rätta.

Gräsgång och perennrabatter

Inramning

Runt omkring hela rabatten växer en tolv år gammal buxbomshäck. Tack vare att buxbomshäcken finns som en ram blir rabatten mer sammanhållen och vikten av goda kantväxter kommer i en annan dager. Nu kan istället både salvia och höstphlox (som inte är de bästa kantväxterna) stå i utkanten av rabatten med gott resultat.

Perennrabatt sedd från ovan

Perennrabatten från ovan

Så här ser rabatten ut ovanifrån och lägg särskilt märke till hur tät rabatten har blivit. För att underlätta skötseln valde vi att plantera perennerna tätt (cc 25 cm) så att ogräset inte skulle kunna komma emellan och än så länge ser det ut att ha fungerat fint.

På ena sidan av perennrabatten finns en trampstensgång med stegstenar.

Perennrabatt och trampstenar

På bilden ovan syns den fantastiska höstfloxen Phlox paniculata ‘Amethyst’ som är en favorit hos mig, men även andra höstflox återfinns i rabatten tex Phlox paniculata ‘Bright Eyes’ och ‘Miss Pepper’.

Trädgårdsdesign för 20-talsvilla