Julrosor, Helleborus är en tacksam och fin växtvän i trädgården. Redan under vintern kan man ana de första knopparna och har man tur blommar någon av de första arterna redan till jul, där av namnet.

Julrosor trivs i en djup och mullrik jord utan stående vatten. Därför är inte en styv lerjord den bästa för julrosen. En lerjord har ofta mycket vatten bundet mellan sina jordpartiklar och då kan ett tips vara att lätta upp jorden med barkmull, grov kompost eller grus vid plantering.

Julros

Den bästa tiden för plantering av julrosor är under våren eller hösten. Men självklart går det även fint att plantera dem på sommaren om man är noga med vattning.

Julros

En bra placering för julrosen är under ett större träd med vandrande skugga. Om man inte har något stort träd att tillgå kan även ett buskage duga fint. Huvudsaken är att någon form av växtlighet skuggar julrosen mitt på dagen när solen är som starkast.

Julros

Julrosor trivs även att stå i kruka. Viktigt att tänka på om du ska plantera någon av dina julrosor i kruka är att jorden inte får bli för fuktig. Julrosor har djupa rötter och om krukan inte har någon dränering, kommer jorden att bli mättad av vatten och rötterna får syrebrist.

Julros